ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตัวเต็ม

วิธีติดตั้ง

- ดาวน์โหลดตัวเกม

- ทำการสร้างโฟร์เดอร์ใหม่แล้วนำไฟล์ไปไว้ด้านในโฟร์เดอร์

- คลิกขวาเลือก Extract Here(แยกไฟล์ที่ีนี่)

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแพทซ์

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด(สำรอง)
ดาวน์โหลดแบบแบ่งพาร์ท

วิธีติดตั้ง

- ดาวน์โหลดตัวเกมทุกพาร์ท

- ทำการสร้างโฟร์เดอร์ใหม่แล้วนำไฟล์ทั้งหมดไปไว้ด้านในโฟร์เดอร์

- เลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือก Extract Here(แยกไฟล์ที่นี่)

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแพทซ์

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด(สำรอง)
Card image cap
ดาวน์โหลดแพทช์

วิธีติดตั้ง

- ดาวน์โหลดแพทช์

- แตกไฟล์ทับลงในโฟร์เดอร์เกม
ดาวน์โหลด
วิธีสร้าง Shortcut

► คลิกขวาที่ eco.exe เลือกCreate Shortcut

► จะได้ใฟล์ใหม่ชื่อว่า eco.exe - Shortcut

► คิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเลือก Properties

► ในช่อง Target ให้เว้นวรรคแล้วเติม /launch เข้าไป

■ ตัวอย่าง D:\ECO-Alice\eco.exe /launch

■ ตัวอย่าง "D:\ECO-Alice\eco.exe" /launch

► คลิก OK สามารถเข้าเล่นเกมโดยใช้ไฟล์ที่สร้างใหม่