ดู: 1661|ตอบกลับ: 2

SHOULDER DEVIL BOOSTER สาแหรกครอบครัวเกาะหลัง

[คัดลอกลิงก์]
Social Network

 No:3
 ดูโปรไฟล์ ส่ง PM เพิ่มเป็นเพื่อน สะกิด
 EXP:
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 137 (0)
 สตางค์: 704
 ความดี:  0
 เครดิต: 841
 ออนไลน์: 117 ชั่วโมง
 ลงทะเบียน: 2018-8-25
 ล่าสุด: 2020-5-24
โพสต์ 2019-10-15 22:33:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด

Shoulder Devil Booster
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถใช้ทำ Booster Sail ได้
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster Papa
เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ ดรอปจากบอส เช่น Most Powerful Evil, Hell King, Arcana King, Jumbo ChockKo, Briking MkII ฯลฯ
☆ หาได้จากการผสมด้วยสกิล Item Refining
Shoulder Devil Booster (Light) หรือ Shoulder Devil Booster (Dark)
Shoulder Devil Booster (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถใช้ทำ Booster Sail ได้
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster Papa (
Light) เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ หาได้จากการผสมด้วยสกิล Item Refining
Shoulder Devil Booster + Light Summonstone 100 ชิ้น + Heartful Beans

Shoulder Devil Booster (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถใช้ทำ Booster Sail ได้
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster Papa (Dark) เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ หาได้จากการผสมด้วยสกิล Item Refining
Shoulder Devil Booster + Dark Summonstone 100 ชิ้น + Heartful Beans
Shoulder Devil Golden Booster
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster Papa
เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX
Shoulder Devil Golden Booster (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster Papa (
Light) เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX

Shoulder Devil Golden Booster (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster Papa (Dark) เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX
Shoulder Devil Thai Golden Booster
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่


วิธีได้รับ
☆ ดรอปจากบอส Dark Worrior

☆ สุ่มรับจาก Winner BOX

☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX

Shoulder Devil Thai Golden Booster (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่


วิธีได้รับ
☆ ดรอปจากบอส Dark Worrior

☆ สุ่มรับจาก Winner BOX
☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX
Shoulder Devil Thai Golden Booster (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ

☆ ดรอปจากบอส Dark Worrior
☆ สุ่มรับจาก Winner BOX
☆ สุ่มรับจาก Net Cafe SP Treasure BOX
Shoulder Devil Booster Papa
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster GrandPapa
เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 1
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster
Shoulder Devil Booster Papa (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster GrandPapa (
Light) เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 1
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster (
Light)

Shoulder Devil Booster Papa (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil Booster GrandPapa (Dark) เมื่อใช้ร่วมกับ Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 1
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster (Dark)
Shoulder Devil G Booster Papa
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster GrandPapa
เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Golden Booster
Shoulder Devil G Booster Papa (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster GrandPapa (
Light) เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Golden Booster (
Light)

Shoulder Devil G Booster Papa (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนเป็น Shoulder Devil G Booster GrandPapa (Dark) เมื่อใช้ร่วมกับ Golden Booster Reincarnation Stone

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Golden Booster (Dark)
Shoulder Devil Booster Mama
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 2
Shoulder Devil Booster Mama (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 2

Shoulder Devil Booster Mama (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 2
Shoulder Devil Booster GrandPapa
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster Papa
Shoulder Devil Booster GrandPapa (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster Papa (
Light)

Shoulder Devil Booster GrandPapa (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil Booster Papa (Dark)
Shoulder Devil G Booster GrandPapa
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil G Booster Papa
Shoulder Devil G Booster GrandPapa (Light)
สำหรับเผ่าไททาเนียเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil G Booster Papa (
Light)

Shoulder Devil G Booster GrandPapa (Dark)
สำหรับเผ่าโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ใช้ Golden Booster Reincarnation Stone เมื่อสวมใส่ Shoulder Devil G Booster Papa (Dark)
Rocket Booster
สำหรับเผ่าอีมิล ไททาเนีย และโดมิเนียนเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่
☆ สามารถเปลี่ยนจาก Normal Mode เป็น Ignition Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม change

วิธีได้รับ
☆ ได้รับจาก Comfortable Celebrity Set (30 วัน)
Shoulder Booster
สวมใส่ได้ทุกเผ่า
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 2
Shoulder Devil Booster Child
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สามารถใช้สกิล Ignition เมื่อสวมใส่

วิธีได้รับ
สุ่มรับจาก Every Day BOX 1
Shoulder Devil Shielder
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ มีโอกาสหลบการโจมตีกายภาพ และโจมตีเวทมนต์ (บล็อกการโจมตี)


วิธีได้รับ
☆ แลกรับจากการสะสม Monster Stamp 1
Shoulder Devil Overeye (Keeper)
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สุ่มใช้สกิลอัตโนมัติดังนี้
Goddess Blessing, Inspiration, Salvation Aura, Reflection, Increase Physical/Magic Defense

วิธีได้รับ
☆ ของรางวัลจากการจุติ ระดับเลเวล 103
Shoulder Devil Overeye (Assault)
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สุ่มใช้สกิลอัตโนมัติดังนี้
Heal, Critical, Range Stun, Range Icing, Range Petrification

วิธีได้รับ
☆ ของรางวัลจากการจุติ ระดับเลเวล 104
Shoulder Devil Overeye (General)
สำหรับเผ่าอีมิลเท่านั้น
☆ สุ่มใช้สกิลอัตโนมัติดังนี้
Heal, Increase Maximum ATK, Increase Shot Range Avoid, Range Petrification, Increase Physical/Magic Defense

วิธีได้รับ
☆ ของรางวัลจากการจุติ ระดับเลเวล 105


Social Network

 No:3
 ดูโปรไฟล์ ส่ง PM เพิ่มเป็นเพื่อน สะกิด
 EXP:
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 137 (0)
 สตางค์: 704
 ความดี:  0
 เครดิต: 841
 ออนไลน์: 117 ชั่วโมง
 ลงทะเบียน: 2018-8-25
 ล่าสุด: 2020-5-24
โพสต์ 2019-10-15 23:09:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด

Booster Reincarnation Stone
Shoulder Devil Booster
Shoulder Devil Booster Papa
Shoulder Devil Booster GrandPapa
Golden Booster Reincarnation Stone
Shoulder Devil Golden Booster
Shoulder Devil G Booster Papa
Shoulder Devil G Booster GrandPapaSocial Network

 No:321
 ดูโปรไฟล์ ส่ง PM เพิ่มเป็นเพื่อน สะกิด
 EXP:
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 9 (0)
 สตางค์: 56
 ความดี:  0
 เครดิต: 65
 ออนไลน์: 10 ชั่วโมง
 ลงทะเบียน: 2019-6-9
 ล่าสุด: 2020-5-5
โพสต์ 2020-4-19 21:07:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
มีวิธีหาของผสมมั้ยครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|ECO ALICE  

GMT+7, 2020-5-26 11:18 , Processed in 0.100715 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc. Design By : pdwebs.net

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้